Thiền Tịnh Song Tu-Thích Phước Tiến (23.12.2012) HD.avi


/>Chúng tôi đã upload 700 CD labels , hình Phật và Quán Thế Âm. Những labels này không ghi tựa, quý ĐH có thể dùng cho bất cứ chủ đề nào. Đây là duyên lành cho chúng ta dự phần vào công trình CÙNG CHUNG GÓP SỨC LĂN CHUYỂN BÁNH XE PHÁP. Trong kinh Vô Lượng Thọ , đức Phật dạy: "Không chịu tu thiện trước, đến khi gần chết mới ăn năn thì quá muộn, làm sao cứu vãn cho kịp... . .Pháp ta như thế, phải nói như thế này, chổ thật hành của Như Lai, phải nên làm theo, gieo trồng các hạt giống phúc thiện, cầu sinh về cõi tịnh kia". Trong Lục Độ Ba La Mật bắt đầu bằng hạnh bố thí, nó là cái móng của ngôi nhà 6 tầng. Trí huệ là tầng thứ sáu, tầng bậc cao nhất mà chúng ta cần phải đạt tới để cứu cánh giải thoát. Bố thí-Trì giới-Nhẫn nhục-Tinh tấn-Thiền định mới đến được Trí huệ. Nếu bám chặt không buông lơi "Lục Độ Ba La Mật" thì chúng ta sẽ không đi lạc ra ngoaì dòng pháp của Phật. Tiến trình học Phật đi theo giáo lý nhân quả, ai cũng phải trải qua nghiệp của mình, không ai thay thế cho ai được, Đức Phật cũng có cái nghiệp của nhục thân phải trả trước khi đắc quả, nên chúng ta không thể đi ra ngoài qui luật này, không thể vượt trên giáo lý nhân quả cho sự đạt ngộ được. Lại nữa, cũng trong Kinh Vô Lượng Thọ . Điều nguyện thứ 19 của Ngài Pháp Tạng, tức là tiền thân của Phật A Di Đà có nguyện: "Khi tôi thành Phật, chúng sanh trong mười phương, nghe danh hiệu tôi, phát tâm bồ đề, làm các công đức, phụng hành sáu pháp ba la mật kiên cố, không thoái chuyển, lại đem căn lành hồi hướng, nguyện sanh về nước tôi, một lòng nghĩ đến tôi, ngày đêm không gián đoạn". Chúng ta thấy trước câu "Nguyện sanh về nước tôi" là một dọc dài những thiện hạnh như là điều kiện để phát nguyện vãng sinh. Câu "một lòng nghĩ đến tôi, ngày đêm không gián đoạn" là ý muốn nói đến việc chuyên tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà ngày đêm không ngưng dứt cho đến lúc nhất tâm bất loạn. Nhưng việc niệm này chỉ có thể thành tựu song song với quá trình làm phước dài lâu như Phật đã dạy trong đoạn trên. Điều ấy có khác chi một người muốn sang bờ kia, đã được các bậc thầy chỉ dẫn cho phương cách qua bờ, cũng như trí năng và sức lực của anh ta thì gồm đủ, nhưng anh ta vẫn còn thiếu một chút phương tiện, đó là cái bè. Cái bè trong trường hợp này chính là thành quả từ cái nhân phước của anh ta đã gieo trồng ở quá khứ vậy. Trích bài viết: "MÊ TÍN LÀM LẤP BÍT CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ NGUỒN CỘI PHẬT TÂM".Thêm Lâm
quá hay tuyệt vời.nam mô adida phật
nguyen thi xuyen
Con niệm Phật máy năm rồi Con vô cùng thiết tha với pháp môn tịnh độ nhưng Con chỉ được nghe qua một số đĩa mà thôi.Con thấy sức tu của mình còn non yếu nghiệp chướng thì quá sâu dày những lúc Con đuối sức Con rất muốn có Thầy trợ duyên.Còn cứ tự tu mò mẫm như bây giờ thì chỉ là tu phước mà thôi.Có đúng ko Thầy.Nam Mô A Di Đà Phật
nguyen thi xuyen
Nam Mô A Di Đà Phật Con rất mong có Thầy chợ duyên để con niệm Phật có hiệu quả cao nhất là những khi nghiệp chướng nổi lên Con muốn có được Thầy chỉ dạy để Con có thêm dũng khí vượt qua,Con cứ chuyên tâm niệm phật và phát nguyện mãi như vậy mà duyên lành vẫn chưa nảy nở
Hana Nguyen
A Di Da Phat
dangtranmai
Có phải những điều này Đức Phật dạy mà chúng ta có thể tìm thấy trong Kinh? Hay là đây là kinh nghiệm lâm sàng của các bậc Thánh Tổ?
Tôn Ẩn
Thầy Giảng Hay Quá!
firedragon064
Con tu theo tinh do nhung con rat thich tu niem xu. Cam on thay giang cho con hieu de con biet cach tu.
Nguyễn Phong
nam mo a di da phat _()_
Em Tuoi
A DI ĐÀ PHẬT.
NGHIA THAI
* Thầy giảng rất hay, cảm ơn Thầy. Chúc Thầy thật nhiều sức khỏe. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.
Gianny Dang (Giang's Kitchen)
Cam on cai post nay.
konasake Trinh
Namo buddhaya
Ra Khem
Amita Budd
Diệu Quang
Nam Mô A Di Đa Phật
nguyễn Hậu
thầy giảng hay quá. a di đà Phật....🙏🙏🙏
QuocDat Dinh
Adida phat
Hung Nguyen
Nam Mo A Di Da Phat !
Hoàng Tuấn
Những lời dạy vô giá của thầy Phước Tiến. Chúng con chúc thầy luôn có nhiều sức khoẻ, an lạc để hoằng dương Phật Pháp. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!
Tường Vi Nguyễn
Nam Mô A Di Đà Phật
Yennie Nguyen
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Diệu Minh con xin thỉnh lời giảng của Thầy để Diệu Minh con theo đây Tu Học, Nam mô A Di Đà Phật.
Hung Nguyen
Nam Mo Dai Bi Quan The Am Bo Tat !
Bien Duong
thưa quý thầy cho con ? cư sĩ là gì? có phải tu sĩ và cư sĩ là một đúng k ạ. .
Tiểu Thanh
Nam Mô A Di Đà Phật !
Hoaithu6684 Nguyen
Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat Nam Mo A Di Da Phat
Mai trương thị
nam mo bon su thich ca mau ni phat thay tien giang de hieu qua
Hung Damviet
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật!có những giảng sư như thay nên dạo trang phia nam phat trien mạnh và những việc tu te ngày càng nhiều,con uoc ngoài bac này phật pháp một ngày không xa không những người già mà các bạn trẻ cung quy y de hiểu biết về phật pháp tu do những hu tục me tín trong ma chay sẽ bi dao thai ,vua qua gia đình con co tang gia,nho nhưng bài giảng phật pháp mà chúng con ap dung ,,,,den nay sau 49 ngày tham mau con da siêu thoát,moi người hoan hỷ!,,, nam mô a di đà phật,
nguyen giang
A DI ĐÀ PHẬT
Hoa Vo
Thien Nguyeb
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.Nam mô a di đà phật.xin tri ân sư day dô thầy giúp con hiểu rõ con đường minh nên đi.chúc thầy phước tho vô biên đăng ̣̣.hoằng dương phật pháp
Hương Nguyễn
cho mình hỏi đại sĩ là gì
Vinh Tran
Cho hỏi Bài hát này tên gì ạ?
quan tran
Nam mô a du đà phật
Han Nguyen
nam mo bon su thich ca mau ni phat.a di da phat