Как победить коррупцию?


Программа борьбы с коррупцией в Казахстане. Ермека НарымбаеваHdhdb Hgshd
казактын жауы казак, бiрiмiзден коркамыз, сенбеймiз.Осылай журеберемiз.
TheWinderson
Это по китайской системе? - не канает. Надо выстраивать горизонталь! (Только как никто не знает... ) Отменить неприкосновенность чиновников, судей.
Ербол Шайкенов
ох какой умный! не давай сам и все будет норм.
Калдыгуль Сембиева
Елдегі парақорлық пен жемқорлық түп- тамырымен жойылып, барынша әділетті қоғам орнайтын болса, онда халықтың тынысы ашылып, әлемге жаңаша көзқараспен қарап, көкірек көзі ашылар еді, сұм дерттен айыққандай әсерде болар еді.