Zatoichi TV season 01 EP20 【 Eng subtitle】


Zatoichi TV series season 1【 Eng subtitle】 ---------------------------------------------------------------------- Title: Zatoichi TV series AKA: The Tale of Zatoichi, Zatoichi: The Blind Swordsman Original title: Zatôichi monogatari Year: 1976 Genre: Action, Drama Directors: Tokuzô Tanaka, Kimiyoshi Yasuda